Monday, May 10, 2010

nirnay

आज फार क़्वचित घर आहेत कि तिथे Joint family पद्धत आहे त्यात वडीलधार्या माणसांनी सांगितल्याप्रमाणे वा त्यांचा शब्द हा शेवटचा ही पद्धत आहे,खरा तर आजचे आई -वडील मुलांना त्यांचे निर्णय घेण्याची मुभा देतात पण हे आजच झाला,ह्या गोष्टी आधीच्या पिढीतल्या लोकांना पटत नाहीत,खर तर आपल्या आई -वडिलांच्या आधीची पिढी पण आज आपल्या मुलांप्रमाणे वा त्यांच्या नातवाच्या निर्णयाचे स्वागत करतात ...
आज आपली पिढी इतकी बिनधास्त आहे हे त्याच कारणामुळे,कारण आपले आई वडील आपल्याला आपले निर्णय घेऊ देतात,पण तरीही आधीच्या पिढीतल्या लोकांना हे अजूनही चुकीचा वाटत,आपला निर्णय हा शेवटचा हे असा तत्व धरून चालणारे कितीतरी जण आहेत...........आधीच्या लोकांना आलेले अनुभव त्यामुळे ते काळजीपोटी ते सांगत असतात ही त्यांच्याबाजूने बरोबर आहे,पण माणूस जोपर्यंत स्वताचे निर्णय घेत नाहीत तोपर्यंत त्याला अनुभव येणार नाही , आजची पिढी पण अनेक वेळा दुस्रांच्या निर्णयावर अवलंबून असते म्हणजे आई बाबाब्ना विचारून सांगतो/सांगन्ते ...............हे बरोबर आहे नाही असा नाही ,कारण आदरापोटी त्यांना निर्णय विचरण हे योग्यच आहे...............पण आपणही कधीतरी स्वतःहून काही काही निर्णय घ्यावे.............
आज कुठल्या वेळेला कोणी सोबत नसताना जर काही विचार करायची वेळ आली तर तो विचार करण्याची क्षमता तुमच्यात असली पाहिजे ,दुसर्यांच्या विचारानुसार चालण्यापेक्षा स्वत पडा,अडका पण त्यातून तुम्ही स्वत बाहेर पडा तुमच्या पद्धतीने.......

emotional v/s practical

tu emotional ahes ka practical?” ha prashna vicharlyaver tumhi nemka vicharat padalat ter tumhi emotional ahat.karan practical manus hya aslya gostincha vichar karat nahi asa pratekala watta…….

Emotional vyaktina watta ki practical lokana kuthlyahi gosticha vichar karat nahit,tyana emotions ha parkar nasato,ani te dusryacha vichar karat nahi…..asa nahi ki emotional lokach ha vicha karatat,spashtapane wagnare lok pan asach vichar kartat bhavanik lokansathi…….ki he hyancha ayusha fakt dusryancha or konachahi vichar karyat ghalvtat,kuthlyahi goshtit te khup bhavanik hotat……..ekmekanbaddal asach vichar karatat……….Ek vel tyana asa vatel ki emotional lok kalanusar or anubhavanusar pan practical hotat pan practical lok kadhich bhavnik honar nahit or kuthlyahi bhavanechya adhere jaun swatacha swabhav change karnar nahit……………..Actualy he mhanna chukich ahe ki swabhav change karat nahit.caz to pratek manasach ek swabhav ahe jo kadhih change honar nahi………………practical lok goshti accept kartat mhanun te emotional nanstat,te sudha bhavanechya ahari jatat kadhi kadhi………….but they accet the facts whtever its is(good or bad)……………Hya goshtit mala ha vvad nahi ubha karaycha ahe ki bhavanik lok shreshtha ka practical lok……….?karan pratek jan apaplya jagi barober asto…………….

Kadhi kadhi je bhavanik nastata te kadhi kadhi prasangancha bhan n thevta bolatate teva bhavnik lok prasang japun hataltat……………pan kadhi kadhi prasang tase nastetnasuddha bhavnik lok ajun bhavnechya ahari jaun swatal tras karun ghetat……………Aso……….ha waad kadhich sampanara nahiye……………Tumcha mat kay ahe hyabaddal?

" मी " पणा,अहंकार आणि self respect

" मी " पणा,अहंकार आणि self respect ह्यात कितीसा फरक आहे असा तुम्हाला वाटतं,मला कधी कधी ह्याचं अर्थ एकाच वाटतो.आता तुम्ही म्हणाल कि कसा काय ?self respect म्हणजे स्वतच्या अस्थित्वाची,स्वताच्या मूल्यांसाठी चालणारी धडपड,प्रयत्न. म्हणजे काय शेवटी स्वतःचा विचार करूनच ना........मी पणा मध्ये फक्तस्वतःच्या मनाचा विचार केला जातो ,माझे विचार,माझी तत्व,माझ्या मर्यादा आणि ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये इतरांनी पण तेच मान्य केले पाहिजेत असा अट्टाहास.आणि तोही by hook or crook मग त्या चुकीच्या असल्या तरी चालेल.
मी असा म्हणत नाही कि ह्या सगळ्या गोष्टी सारख्याच आहेत म्हणून ........नाहीच आहेत कारण self respect म्हणजे आपण करतोय त्या गोष्टी चुकीच्या नाहीयेत आणि त्या गोष्टींसाठी विरोधात जाणं. आता प्रश्न आहे अहंकाराचा तो मी पानाच्या फारच जवळ आहे..आपला कसाही असणारं अस्थित्व समोरच्याने कायम गणतीत घेतला पाहिजे ह्याचा चुकीचा हट्ट,आणि त्याच भ्रमात राहून आयुष्य जगणं. असा मला वाटतं
ह्या गोष्टी साधारण किती भिन्न आहेत हे मला कोड आहे ,तुमच्याकडे ह्याच उत्तर आहे ?