Monday, October 4, 2010

"Space "

" Come on please इ need some space in my life " हे वाक्य आपण कितीतरी वेळा बोलतो बरेचजण मनात बोलतात तर काहीजण समोर बोलतात आणि काही जण follow करतात किंवा करायचा प्रयत्न तरी करतात. आज एकत्र कुटुंब पद्धतीत राहणारे सर्वजण एकमेकांना प्रत्येकाची माहिती असलीच पाहिजे बारीक हाल्चालीसुद्धा माहित असल्याच पाहिजे असा अट्टाहास ठेवणारे आणि कधीकधी ,बरेचवेळा काळजीपोटी माहित असल्या पाहिजे असा मानतात.पती-पत्नी त्यांना तर एकमेकांची ओळख betterhalf म्हणूनच असते.पण बऱ्याचवेळा असा विचार केला तर मला असा वाटत ह्यापैकी प्रत्येकानं खूप वेळा आपली स्वतःची space हवी असते ,म्हणजे आपला एखादा स्वतंत्र आयुष्य ,स्वतंत्र विचार असावा जो ह्यापैकी कोणालाही माहित नसावा ते इतका personnel असावा कि त्याबाबत you should answerable only yourself आज घरात राहणाऱ्या स्त्रीला,म्हाताऱ्या माणसाला,अपंग व्यक्तीला नोकरी करणाऱ्या कोणालाही कितीतरी वेळा असे विचार येत असतीलच ना कि माझ्या आयुष्यात मला येणाऱ्या अनेक विचारांबाबत मी कोणाशीही चर्चा करू नये मी असा काहीही आणि तसाच स्वतःला समाधानकारक स्वतःला आवडणारं माझ्यामुळे एखाद्याला नकळत आनंद देणारं असा काहीही स्वच्छेने करावा आणि तेही असा विचार करून कि " It's my life & I need some space for that and I should not answerable to anyone " Is that possible?
मी म्हणेन हो शक्य आहे.मी हा विचार येथे मुद्धाम मांडायचा प्रयत्न करतेय त्या लोकांसाठी ज्यांना खरच असा वाटत असता कि आपण आपल्यासाठी वा आपल्याला येणारे विचार वा आपण स्वतःला समाधानकारक जे काही करतोय ते योग्य करतोय पण ह्याबद्दल मला कोणाला सांगायची इच्छा पण नाहीये मी त्यांची बाजू मांडायचा प्रयत्न करतेय.आणि असे विचार करणारे खूप जण मी माझ्या आजूबाजूला बघितले आहेत.आई-वडिलांनी त्यांचे निर्णय मुलांवर थोपवायचे or मुलांनी त्यांचे विचार आई-वडिलांवर सांगायचे मित्र मैत्रीणीत ,पती-पत्नी ह्या सगळ्यांमध्ये एकमेकांना देणारी space हि वेगळी असते आणि स्वःताने स्वतःसाठीच निवडलेली space हि वेगळी असते.
तुम्हीही एकदा प्रयत्न करून बघा खरच तुम्हाल तुमची "space " निवडता येतेय का ते ?